ទំព័រមុខ » ព័ត៌មាន » ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ » ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ ស្តីពី ការបើកសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី៩ នីតិកាលទី៥ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧
ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ ស្តីពី ការបើកសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី៩ នីតិកាលទី៥ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧
រៀបរៀងដោយ ៖​ NA001 ​ នៅថ្ងៃទី (10/11/2017 7:25:35 PM )