ជ្រើសរើស ៖​ ពាក្យស្វែងរក ៖    
ព្រឹត្តិបត្រ រដ្ឋសភា ឆ្នាំទី១៧ លេខ១៧៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧
រៀបរៀងដោយ​ ៖​​ NA0989 កាលពី (11/9/2017 9:03:14 PM ) (បើកមើលចំនួន​ : 98ដង)  

ព្រឹត្តិបត្រ
រដ្ឋសភា
ឆ្នាំទី១៧ លេខ១៧៦
ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧

មុនដំបូង ថយក្រោយ
1 2 3 4 5 6 7
បន្ទាប់ ចុងក្រោយ ជ្រើសរើសចំនួនដែលចង់បង្ហាញ ៖​ ទំព័រ 1 នៃ 7