ថ្ងៃ អង្គារ ទី 31 ខែ មិនា ឆ្នាំ​ 2015
 សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង (ថ្ងៃទី ២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៥) ស្តីពី ការជ្រើសរើសបេក្ខជនឈរឈ្មោះ ជាសមាជិក គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត

សេចក្តីជូនដំណឹង
(ថ្ងៃទី ២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៥)
ស្តីពី ការជ្រើសរើសបេក្ខជនឈរឈ្មោះ
ជាសមាជិក គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត

 ប្រកាសព័ត៌មាន
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា (ថ្ងៃទី ២៧ ខែ​ មីនា​ ឆ្នាំ ២០១៥)

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
ស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំ
គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា
(ថ្ងៃទី ២៧ ខែ មីនា​ ឆ្នាំ ២០១៥)

 ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ
សកម្មភាព ក្រុមការងាររបស់អគ្គលេខាធិការរដ្ឋានរដ្ឋសភា ត្រៀមចាំទទួលសាធារណជន មកសុំពាក្យឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត

សកម្មភាពក្រុមការងារ របស់អគ្គលេខាធិការរដ្ឋានរដ្ឋសភាត្រៀមចាំទទួល
សាធារណជន មកសុំពាក្យឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនគណៈកម្មាធិការជាតិ
រៀបចំការបោះឆ្នោត


វិថីរដ្ឋសភា សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរសព័្ទ ​លេខ: (855-23) 213 535, 220 628 ទូរសារ: (855-23)220 629
សារអេឡិចត្រូនិច: sg@national-assembly.org.kh, sg@nac.org.kh
គេហទំព័រ www.national-assembly.org.kh, www.nac.org.kh